FEATURES

  • PERFIL - 22 x 22,5 mm
  • PERFIL - 18 x 13 mm (2)
  • ESPECIFICACIONES - Grosor MIN 16 mm SF
  • ESPECIFICACIONES - Ancho MAX 450 mm SF
  • ESPECIFICACIONES - Máximo 4 - 6 paneles SF

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Timber folding door for wardrobes / 4 panels

каталог

семейные системы PLICAT (25-30kg):