FEATURES

  • PERFIL - 22,5 x 22 mm (3)
  • PERFIL - 18 x 13 mm (2)
  • ESPECIFICACIONES - Grosor MIN 16 mm SF
  • ESPECIFICACIONES - Ancho MAX 450 mm SF
  • ESPECIFICACIONES - Máximo 2 paneles SF

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Timber folding door for wardrobes / 2 panels

Timber folding door for wardrobes / 2+2 panels

каталог

семейные системы PLICAT (25-30kg):